Verhalenhuis Utrecht wil een inspirerende ontmoetingsplek, een creatieve broedplaats en kleinschalig cultuurpodium zijn waar storytelling centraal staat. Er is aandacht voor persoonlijke verhalen, wijsheids- en volksverhalen uit allerlei culturen en tradities. Daarnaast zijn er boeiende vertelvoorstellingen. Dit alles onder de noemer: verhalen verbinden en kleuren de stad.