When the trees called the rain

Verhalenhuis Utrecht, de Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht

Verhalenhuis Utrecht wil een inspirerende ontmoetingsplek, een creatieve broedplaats en kleinschalig cultuurpodium zijn waar storytelling centraal staat. Er is aandacht voor persoonlijke verhalen, wijsheids- en volksverhalen uit allerlei culturen en tradities. Daarnaast zijn er boeiende vertelvoorstellingen. Dit alles onder de noemer: verhalen verbinden en kleuren de stad.